Wat is social return?
Social return heeft als doel samen zoveel mogelijk rendement te halen, door het opnemen van een voorwaarde in werkzaamheden om te stimuleren dat bedrijven extra banen, leerwerkplekken en stageplekken creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan mensen met een WW-, Wajong- of WWB-uitkering, mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn of jongeren op zoek naar een stage- of leerwerkplek.

Wanneer is social return van toepassing?
Social return geldt bij werkzaamheden van de Rijksoverheid. Het gaat om opdrachten in de categorieën ”diensten” en “werken”, zoals werkzaamheden in de facilitaire sector, de bouw, grond-, weg- en waterbouw.

Om in aanmerking te komen voor deze werkzaamheden vraagt de Rijksoverheid u een deel van de loonsom te besteden aan de inzet van mensen die zelfstandig minder snel aan een baan komen. U kunt zelf bepalen in welke functies u deze personen zet, zolang de nieuwe werknemers maar worden ingezet in het project waarvoor de aanbesteding geldt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Na gunning gaat u voor de exacte invulling van de social return-voorwaarde in gesprek met ons. Hergebruik Meubilair ondersteunt ondernemingen, instellingen en overheidsinstanties om een maximaal rendement te halen uit het social returnbeleid.

Met social return kunt u het verschil maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het biedt een kans om uw organisatie te profileren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap.